ด้านสุขภาพ

โรงไฟฟ้าชัยโย บ้านบึง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางด้านวิชาการ กับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
เมษายน 2557

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี จัดประชุมสัมมนาสถานประกอบการ ประจำปี 2557 โดยเชิญสถานประกอบการกว่า 20 แห่งเข้าร่วม เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางการส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการร่วมกัน พร้อมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพ ระหว่างกัน เมื่อเร็วๆ นี้ พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับโรงไฟฟ้าชัยโย บ้านบึง โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ เพื่อแสดงว่าเป็นสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา ด้านอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี

..................................................................................................................................................................................................................................................

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดปราสาท
วันที่ 10 มีนาคม 2557

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดปราสาท เข้าร่วมกิจกรรมผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนตานีวิทยา ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ภายในงานมีการจำหน่ายต้นกระดาษมหากุศลเพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดสมทบกองทุนผ้าป่าสามัคคี และให้บริการน้ำดื่มแก่ผู้ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

..................................................................................................................................................................................................................................................

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดศรีเชียงใหม่
2557

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดศรีเชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟเพื่อการกุศล จำนวน 30,000 บาท ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการจัดกิจกรรมชมรมแม่บ้านการไฟฟ้าเขต 1 จังหวัดอุดรธานี โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อนำรายได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน


โรงไฟฟ้าชัยโย โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด
โรงไฟฟ้าชัยโย โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด