ด้านสุขภาพ

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดน้ำพอง
วันที่ 23 มีนาคม 2557

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดน้ำพองร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมงานบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) ณ ป่าคำบอน หมู่บ้านคำบอน ต.โนนท่อน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ภายในงานโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดน้ำพอง ได้สนับสนุนอาหารและแจกต้นกระดาษแก่ประชาชนที่มา
ร่วมงาน

..................................................................................................................................................................................................................................................

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดน้ำพอง
วันที่ 22 มีนาคม 2557

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดน้ำพอง ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมงานบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) ณ วัดเลียบ บ้านคำเเก่นคูณน้อย ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ภายในงานโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดน้ำพองให้บริการอาหารและแจกต้นกระดาษ
แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน

..................................................................................................................................................................................................................................................

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดน้ำพอง
วันที่ 16 มีนาคม 2557

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดน้ำพอง ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมงานบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) ณ วัดทุมพร บ้านคำเเก่นคูณน้อย ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ภายในงานโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดน้ำพองให้บริการน้ำดื่มและแจกต้นกระดาษ
แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

..................................................................................................................................................................................................................................................

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดโพนทอง
วันที่ 15 มีนาคม 2557

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดโพนทอง ร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นในงาน “กินข้าวปุ้น บุญเผวด” จัดขึ้น ณ วัดสุทธารม บ้านกุดก่วง ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง ภายในงานมีการทำโรงทาน ฟังเทศน์มหาชาติ และทำบุญแห่กัณฑ์หลอน ทั้งนี้ ยังมีการทำข้าวปุ้นหรือขนมจีน ตามแบบโบราณให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้การทำในอดีต บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

..................................................................................................................................................................................................................................................

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดปราสาท
วันที่ 14 มีนาคม 2557

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดปราสาท ร่วมกิจกรรมงานเทศมหาชาติ ณ
วัดสุทัศนารังสรรค์ หมู่ 9 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยภายในงานโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดปราสาทได้มีการจัดซุ้มแจกน้ำดื่มบริการประชาชนที่มาร่วมงาน และมีการจัดบูธประชาสัมพันธ์ขายต้นกระดาษมหากุศล เพื่อนำรายได้ทั้งหมดสมทบกองผ้าป่าสามัคคี บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน


โรงไฟฟ้าชัยโย โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด
โรงไฟฟ้าชัยโย โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด